KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 1/2016

Thứ năm - 24/03/2016 23:22
UBND HUYỆN ĐỨC THỌ       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TR­ƯỜNG MNTRUNG LỄ                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                           
   Số  /KH- TrMN                                 Trung Lễ, ngày 01 tháng 1 năm 2016
 
KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 1
I. Đánh giá công tác tháng 12/2015:
1. Công tác chung
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐNDVN: Thao giảng; hội thi “Họa sỹ nhí” cho trẻ 4, 5 tuổi; TC cho cô và trẻ 5 tuổi thắp hương, lao động ở Đài tưởng niệm liệt sỹ xã nhà.
- Công tác tham mưu với UBND xã đã có tính khả quan.
2. Công tác huy động
- Huy động 2 trẻ nhà trẻ: 32/102, tỉ lệ huy động đạt 32 %
3. Công tác CS- GD
- Phối hợp với trạm y tế xã tổ chức cho trẻ uống VTM A và tẩy giun đúng kế hoạch, đảm bảo số lượng và chất lượng.
- Đảm bảo đủ ấm khi trẻ ở trường: Quần áo, nước, chăn…
- Cân đo trẻ đợt 2: (Đợi số liệu cô Oanh)
+ Trẻ được cân, đo: 197
+ Trẻ SDD: 13 trẻ  , Tỉ lệ: 6.6 %
+ Trẻ thấp còi: 12 trẻ  Tỉ lệ: 6.1 %
- Đảm bảo VSATTP: Chọn thực phẩm tươi. Có nguồn gốc rõ ràng, lưu mẫu,…
- Xây dựng thực đơn theo mùa, không trùng lặp trong tuần,
4. Công tác giáo dục:
- Dự giờ , kiểm tra đột xuất.
- Thao giảng CM 22/12: 4 tiết, trong đó: Tốt 3 tiết, khá 1 tiết.
 - Tổ chức Hội thi “Họa sỹ nhí”: Chất lượng chưa cao do khâu chuẩn bị ở các lớp và chuyên môn sơ sài.
- Tổ chức cho học sinh 5 tuổi đi tham quan, thắp hương Đài tưởng niệm: Được Phòng GD – Đt, phụ huynh đánh giá cao, trẻ hào hứng khi được tham quan, thắp hương, lao động.
- Chấm hồ sơ giáo viên: Chưa thực hiện được
- Viết SKKN tiến độ còn chậm
-Học BDTX theo kế hoạch: Đa số giáo viên chấp hành nghiêm túc kịp thời (Cô Hải, cô Liên...)
- Kiểm tra hồ sơ y tế, công tác y tế trong nhà trường:Chưa thực hiện được
- Kiểm tra hồ sơ kế toán: So sài, cẩu thả
- Kiểm tra chuyên đề cô Huệ: Chất lượng chưa cao
- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên: cô Liên đạt loại khá, cô Hải đạt loại tốt.
- Kiểm tra vệ sinh ở các lớp: Nhóm trẻ cần vệ sinh lớp và trẻ tốt hơn
- Tập trung xây dựng vườn trường, vườn hoa, vườn rau: Vì thời tiết nên kết quả chưa cao
6. Xếp loại giáo viên tháng 12/2015:
Tốt: C. Thiệp; C. Thành; C. Nghĩa; C. Hằng; C. Hạnh; C. Hưởng; C. Hải; C. Lài; C. Lâm, C. Hoa
Khá: C. Long; C. Kim Oanh(YT); C. Hiền; C. Lành; C. Huệ; C. Liên.
TB: C.Bình; C. Tú Oanh(NT)
 
II: Kế hoạch tháng 1/2016:
1. Công tác chung:
- Thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân: Chuẩn bị các hoạt đổng để tổ chức Hội xuân cho trẻ vào đầu tháng 2.
- Tổ chức đánh giá thi đua học kỳ I, chuẩn bị mọi mặt để cụm thi đua kiểm tra, đánh giá, xếp loại.
- Tham gia dự giờ dạy mẫu  chuyên đề “lấy trẻ làm trung tâm” tại trường mầm non thị trấn.
- Tiếp tục xây dựng hồ sơ nhà trường, hồ sơ phổ cập, hồ sơ kiểm định. Các loại văn bản trình bày đúng thể thức văn bản.
2. Công tác huy động
- Huy động 1 trẻ nhà trẻ ra lớp.
3. Công tác CS- GD
- Đảm bảo đủ ấm khi trẻ ở trường: Quần áo, nước, chăn…
- Cân đo trẻ suy dinh dưởng đúng thời gian và tìm biện pháp khắc phục.
- Đảm bảo VSATTP: Chọn thực phẩm tươi. Có nguồn gốc rõ ràng, luuw mẫu,…
- Xây dựng thực đơn theo mùa, không trùng lặp trong tuần,
4. Công tác giáo dục:
- Dự giờ , kiểm tra đột xuất.
- Tập văn nghệ cho trẻ chuẩn bị cho hội xuân đầu tháng 2.
- Rèn kỹ năng tạo hình cho 4 trẻ khá để lựu chọn 1 trẻ đi thi huyện.
- Tổ chức thi làm đồ dùng, đồ chơi. mổi lớp 1 – 2 loại đồ chơi hoặc 1 bộ
- Chấm hồ sơ giáo viên
- Nộp SKKN.
-Học BDTX theo kế hoạch
- Kiểm tra hồ sơ y tế, công tác y tế trong nhà trường.
- Kiểm tra chuyên đề cô Oanh, cô Long.
- Kiểm tra toàn diện cô Lài
- Kiểm tra vệ sinh ở các lớp.
- Kiểm tra công tác bán trú.
- Tập trung xây dựng vườn trường, vườn hoa, vườn rau.
III. Lịch công tác:
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
1  
 
   
2      
3      
4 - TC lao động trồng hoa, rau, vệ sinh trường lớp đầu năm mới(dương lịch) - Đ/c Thành, và các đoàn viên
 
 
 
5 - Kiểm tra công tác tác bán trú. - BGH  
6 - Họp hội đồng, chuyên môn - Đ/c Thiệp  
7 - Chấm hồ sơ giáo viên
 
- Cô Thành, tổ trưởng, tổ phó  
8 - Tổ chức tự đánh giá thi đua chuẩn bị để cụm thi đua đánh giá, xếp loại  - BGH, tổ trưởng, phó, Ban TTND  
9      
10      
11 - Chọn và bồi dưỡng trẻ có năng khiếu tạo hình
- Kiểm tra tài chính bán trú
 
- Bộ phận CM
 
- BGH, kế toán, thủ quỹ
 
12 Tổ chức chọn đội văn nghệ và tập văn nghệ. Đ/c Thiệp  
13      
14 - Kiểm tra công tác vệ sinh ở các lớp. - BGH  
15 - Tham gia đánh giá cụm thi đua - Đ/c Thiệp  
16      
17      
18 - Kiểm tra chuyên đề: cô Long Đ/c Thành, TT  
19 - Các tổ làm công tác kiểm định như lịch đã phân công.
 
Các Đ/c trong ban  
20 - Kiểm tra hồ sơ, công tác  y tế BGH  
21 - Kiểm tra toàn diện cô Lài    
22  - Nộp và chấm KKKN - BGH, TT  
23      
24      
25 - Kiểm tra chuyên đề cô Oanh Đ/c Thành, TT  
26      
27 - Tổ chức thi đồ dùng đồ chơi giữa các lớp PHT, TT, TPCM  
28      
29 - Công đoàn,các tổ nộp báo cáo lên HT CTCĐ, TT  
30 - Đánh giá học kỳ I - BGH, CĐ, TT, TP,TTND  
 
                                                                        
                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                                           Phạm Thị Thiệp

Tác giả bài viết: Phạm Thị Thiệp

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Các bài viết mới hơn

Các bài viết khác