KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 3/2016

Thứ năm - 24/03/2016 23:24
UBND HUYỆN ĐỨC THỌ       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TR­ƯỜNG MNTRUNG LỄ                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                           
   Số   /KH- TrMN                                 Trung Lễ, ngày 01  tháng 3 năm 2016
 
KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 3
I. Đánh giá công tác tháng 2/2016:
1. Công tác chung:
- Tổ chức tốt Hội xuân cho trẻ.
- Tổ chức tết trồng cây.
- Sơ kết học kỳ I tại Phòng GD – ĐT; Nhà trường.
2. Công tác huy động
- Huy động 3 trẻ nhà trẻ ra lớp. 36/102, tỉ lệ 35 %
3. Công tác CS- GD
- Đảm bảo đủ ấm khi trẻ ở trường: Quần áo, nước, chăn…
- Đảm bảo VSATTP: Chọn thực phẩm tươi. Có nguồn gốc rõ ràng.
- Công tác lưu mẫu chưa thật đúng quy trình do C. Oanh bị bệnh.
- Do thời tiết nên thực đơn cho trẻ phải thay đổi nhiều
4. Công tác giáo dục:
- Rèn luyện trẻ có năng khiếu để tham gia hội thi Bé khéo tay do Phòng GD tổ chức.
- Học BDTX theo kế hoạch
- Kiểm tra nề nếp trẻ trước và sau tết.
- Kiểm tra chuyên đề: Cô Lâm, đạt loại:
- Kiểm tra toàn diện: cô Hưởng, đạt loại: Khá
5. Tồn tại:
- Xây dựng vườn trường chưa đẹp.
- Cân đo trẻ suy dinh dưỡng chưa đúng định kỳ.
- Chưa kiểm tra được hồ sơ y tế, công tác y tế trong nhà trường.
- Kiểm tra công tác bán trú: Còn nhiều sai sót cần chấn chỉnh ngay.
- Đa số các lớp chưa thực hiện đúng lịch một ngày của trẻ ở trường: cắt xén, chậm trễ.
- Do thời tiết nên tỉ lệ chuyên cần thấp.
6. Xếp loại giáo viên tháng 2/2015:
a. Xếp loại giáo viên:
- Loại tốt: C. Thiệp; C. Thành; C.Lài; C. Huệ; C. Hải; C.Liên; C. Hằng;
- Loại Khá: C.Lâm; C. Long; C. Oanh; C. Hưởng; C. Hạnh; C. Lành; C. Bình; C. Hiền; C. Hoa; C. Nghĩa
- TB: C. Oanh.
b. Xếp loại lớp: 8 lớp/8 khá.
II: Kế hoạch tháng 3/2016:
1. Công tác chung:
- Công đoàn tổ chức tốt các hoạt động nhân ngày 8/3
- Chuẩn bị mọi mặt cho công tác thanh tra, kiểm tra của phòng: Hồ sơ nhà trường; bán trú; y tế; nhóm lớp; trang trí; cá nhân; các hoạt động trong ngày.
- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi để tham dự Hội thi đồ dùng đồ chơi do phòng tổ chức.
- Kiểm tra tài chính nhà trường.
- Tiếp tục làm công tác kiểm định.
- Cập nhật số liệu phổ cập vào phần mềm.
2. Công tác huy động
- Huy động 1 trẻ nhà trẻ ra lớp. 37/102, tỉ lệ 35 %
3. Công tác CS- ND
- Đảm bảo đủ ấm khi trẻ ở trường: Quần áo, nước, chăn…
- Cân đo trẻ đợt 3: Cô Hải cùng cô Oanh đến cân đo các lớp và tổng hợp kết quả.
- Làm công tác phổ cập: Cô Hoa tiếp nhận dần công tác phổ cập từ cô Oanh.
- Đảm bảo VSATTP: Chọn thực phẩm tươi. Có nguồn gốc rõ ràng, lưu mẫu,…
- Xây dựng thực đơn theo mùa, không trùng lặp trong tuần.
- Lưu mẫu thức ăn đứng quy trình: cô Oanh hướng dẫn cô Lành cách lưu mẫu.
- Kiểm tra công tác tài chính bán trú.
- Kiểm tra hồ sơ y tế, công tác y tế trong nhà trường.
4. Công tác giáo dục:
- Tạo cảnh quan trường lớp Xanh, sạch, đẹp
- Dự giờ , kiểm tra đột xuất.
- Thao giảng CM ngày QTPN 8/3
- Tiếp tục rèn luyện trẻ có năng khiếu để tham gia hội thi Bé khéo tay do Phòng GD tổ chức.
-Học BDTX theo kế hoạch
- Kiểm tra nề nếp và kiến thức, kỹ năng trẻ.
 
III. Lịch công tác:
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
1  - Kiểm tra tài chính nhà trường.
- Đánh giá, xếp loại GV, lớp tháng 2
 
Đ/c Thiệp  
2 - Kiểm tra công tác tài chính bán trú.
 
Đ/c Thiệp  
3 - Lao động
 
Đ/c: Thành, Hải  
4 - Kiểm tra công tác bán trú.
- Triển khai làm đồ dùng, đồ chơi đi thi.
- Đ/c Thiệp
- Đ/c Thành
 
 
5
 
 
   
6      
7 - Thao giảng chào ngừng ngày 8/3
- Chuẩn bị số liệu nhập phổ cập
- Đ/c.Thành
- C. Oanh, C. Hoa
 
8 - Họp hội đồng, CM, TC ngày 8/3    
9 - Kiểm tra công tác y tế - Đ/c Thiệp  
10 - Kiểm tra nề nếp trẻ - Đ/c Hoa, Đ/c Liên  
11 - Kiểm tra công tác trang trí ở các lớp - Đ/c: Thành, Hoa, Liên.  
12      
13      
14 - Làm công tác kiểm định. Đ/c: Thiệp, Hải  
15 - Kiểm tra năng khiếu trẻ dự thi “Bé khéo tay” do Phòng tổ chức
- Cập nhật số liệu phổ cập vào phần mềm
Đ/c Thiệp  
16 - Cân đo trẻ đợt 3 Đ/c: Oanh, Hải  
17 - Làm công tác kiểm định.
 
- Tham gia hội thi đồ dùng, đồ chơi cấp Huyện
- Đc Thiệp và các tổ trưởng
- BGH, TTCM
 
18 - Kiểm tra hồ sơ ở các lớp. - C/Thành  
19      
20      
21 - Làm công tác phổ cập. C. Oanh, C. Hoa  
22 - Kiểm tra công tác bán trú Đ/c Thiệp  
23   Các Đ/c trong ban  
24 - Khảo sát chất lượng trẻ ở các lớp Đ/c Thành, 2 Tổ trưởng  
25 - Tạo cảnh quan môi trường. - C. Thành  
26      
27      
28      
29 - Công đoàn và các tổ nộp báo cáo tháng lên nhà trường Đ/c Thiệp  
30
 
- Lao động Đ/c: Thành, Hải  
31      
 
                                                                        
                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                                           Phạm Thị Thiệp
 

Tác giả bài viết: Phạm Thị Thiệp

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Các bài viết mới hơn

Các bài viết khác