Kế hoạch nhà trường tháng 11/2017

Thứ ba - 14/11/2017 04:31
Kế hoạch nhà trường tháng 11/2017

UBND HUYỆN ĐỨC THỌ                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG MN TRUNG LỄ                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                           
           Số:     /KH- TrMN                                                                          Trung Lễ, ngày      tháng  11  năm 2017

                                                         

 
KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 11/2017
I. Đánh giá công tác Tháng 10:
1. Công tác chung
- Chuẩn bị và tổ chức tốt  ngày  20/11: Tình cảm, vui tươi, ý nghĩa và góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn.
- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập. được cấp trên kiểm tra và Công nhận đạt Phổ cập GDMNTE5T
- Tổ chức tốt  tết trung thu cho các cháu được các cháu và phụ huynh hưởng ứng nhiệt tình.
- Kiểm tra công tác bán trú: Hồ sơ, thực phẩm, suất ăn...
- Thực hiện công tác kiểm định theo kế hoạch
- Triển khai nghiêm túc các cuộc họp chuyên môn, hội đồng, đánh giá xếp loại giáo viên hàng tháng, đảm bảo tốt công tác 3 công khai ở các nhà trường. Cập nhật thu và thanh toán đầy đủ kịp thời.
- Đẩy mạnh phong trào xây dựng cảnh quan, vườn rau,  vườn hoa, vườn cổ tích, góc phát triển vận động.
- Đón đoàn kiểm tra chuyên môn của Phòng GD – ĐT
2. Công tác huy động:
- Điều tra trẻ từ 0 - 6 tuổi các thôn kịp thời, báo cáo lên TH, Phòng GD
- Tỉ lệ huy động và trẻ ra lớp số lượng ổn định:  Hiện nay đã huy động được: 185 trẻ(MG: 149; NT 36); Số trẻ ra lớp: 187 trẻ (MN:150; NT:37)
3. Công tác chăm sóc trẻ:
- Vệ sinh phòng lớp, đồ dùng sạch sẽ.
- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, được đoàn kiểm tra VSATTP của huyện kiểm tra và xép loại tốt.
- Phối hợp với trạm y tế khám sức khỏe cho trẻ, kết quả: (cô Oanh)
4. Công tác CM, giáo dục trẻ:
- Đã làm được một số đồ dùng, đồ chơi chất lượng tốt, có tính ứng dụng cao.
- Trang trí lớp tương đối nổi bật
* Hạn chế:
- Đón đoàn kiểm tra chuyên môn của Phòng đánh giá ngoài những mặt đã làm được còn có một số hạn chế về hồ sơ chuyên môn.
- Bảo quản đồ dùng đồ chơi còn sơ sài, thiếu trách nhiệm: BB(Bảng), LA(ổ cắm điện, đàn(?), Nhà trẻ (Đồ chơi)...
- Tất cả các lớp chưa chấp hành thực hiện đúng giờ ăn, còn sớm hơn theo quy định.
* Xếp loại tháng 10:
- Lớp:   Tốt: LB, NB, LA, BB, NT           Khá: BA, NA
- Cá nhân:
+ Tốt: C. Nghĩa, C.Hằng, C.Hạnh, C.Long, C.Hưởng, C.Nhu, C.Mến, C.Liên, C.Lâm, C.Hải
+ Khá: C.Duyên, C.Huệ, C.Thiệp, C.Thành, C.Hoa, C.Lài, C.Kim Oanh, C.Bình, C.Lành, C.Thành
+ Trung bình: C.Tú Oanh
II: Kế hoạch tháng 11:
1. Công tác chung:
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Thao giảng, mittin.... Tham mưu với địa phương tổ chức  tốt lễ kỹ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Phát động phong trào nhà giáo trong nhà trường tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao văn hóa ứng xử, kỹ năng nghề nghiệp, xây dựng hình ảnh nhà giáo ngày càng tốt đẹp hơn.
- Thực hiện tốt công tác quản lý ngân sách, tài sản, thiết bị giáo dục. Đảm bảo lương và các chế độ BHXH cho CBGVNV. Thực hiện nghiêm túc các khoản thu từ đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh đảm bảo quy trình và quy định.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo ATGT, ANTT trường học.
- Thực hiện công tác kiểm định theo kế hoạch.
- Bổ sung đủ đồ dùng, đồ chơi cho các lớp, đồ dùng phục vụ giảng dạy, các phương tiện trang thiết bị: tranh chuyện, đồ dùng các lớp…
- Kiểm tra chuyên đề và kiểm tra toàn diện theo lịch
- Bầu lại tổ phó chuyên môn tổ Bé, NT
2. Công tác huy động
- Làm tốt công tác tuyên truyền và công tác CS-GD trẻ để trẻ đi học chuyên cần, tăng tỉ lệ huy động trẻ nhà trẻ.
3. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ:
- Xây dựng thực đơn theo mùa, đảm bảo không trùng lặp trong tuần, hóa đơn lưu giữ và vào sổ hàng ngày. Đảm bảo tốt công tác thu và thanh toán tiền ăn cho phụ huynh. Sắm đủ đồ dùng bán trú, tuân thủ các nguyên tắc chế biến thực phẩm,
- Chú trọng công tác vệ sinh cá nhân trẻ, vệ sinh phòng lớp, cất đồ dùng của trẻ cẩn thận tránh để thất lạc., chùi rữa ca cốc sạch sẽ và gián ký hiệu đầy đủ, luộc khăn mặt mổi tuần một lần.
4. Công tác CM, giáo dục:
- Thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế chuyên môn. Tập trung đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp dạy học - dạy học lấy trẻ làm trung tâm
- Bổ sung và hoàn thiện những mặt hạn chế  hồ sơ chuyên môn như kêt luận của đoàn kiểm tra.
- Kiểm tra kế hoạch học và ứng dụng chuyên đề BDTX vào công tác CS – GD trẻ.
- Xây dựng môi trường giáo dục và tổ chức các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm. Xây dựng giáo án và tiết dạy mẫu theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để toàn trường học tập và gửi video lên Phòng GD – ĐT
- Tổ chức Hội thi Trang trí góc mở và đồ dùng đồ chơi có tính sáng tạo cấp trường.
 
 
 
III. Lịch công tác:
T.gian Nội dung công việc Người thực hiện Điều chỉnh
1 - Họp HT, PHT, CTCĐ - Đ/c Thiệp, Thành, Mến  
2 - Lao động - Đ/c Thiệp
 
- Đ/c Mến, Nhu
 
3 - Họp Hiệu trưởng MN - Đ/c Thành
 
 
4 Thứ 7    
5                  CN    
6 - Trang trí lớp; Xây dựng giáo án lấy trẻ làm trung tâm - Tất cả GV  
7 - Họp Hội đồng, CM, CĐ    
8      
9 - Hỗ trợ công tác chuyên môn lớp LA, LB - Đ/c Thiệp,Thành; 2 TTCM
 
 
10 - Hỗ trợ công tác chuyên môn lớp NA, NB - Đ/c Thiệp,Đ/c Thành, 2 TTCM
 
 
11 Thứ 7    
12                  CN    
13 - Hỗ trợ công tác chuyên môn lớp BA, BB
- Kiểm tra chuyên đề cô Hạnh, cô Huệ
- Đ/c Thiệp, Đ/c Thành, 2 TTCM
 
 
 
14 Hội thi Trang trí theo hướng lấy trẻ làm trung tâm    
15      
16 - Thao giảng
- Kiểm tra chuyên đề cô Huệ, C. Hạnh
   
17 - Thao giảng,
- Kiểm tra toàn diện cô Mến
 
 
 
 
18 Thứ 7    
19                  CN    
20 - Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11:  mittin...
 
- Đ/c Thành, Mến  
21 - Hỗ trợ công tác chuyên môn  NT - Đ/c Thiệp, Đ/c Thành, 2TTCM
 
 
22      
23 - Dự gờ đột xuất    
24      
25 Thứ 7    
26                  CN    
27 - Thực hiện công tác kiểm định theo lịch Đ/c Thiệp
 
 
28      
29 - Công tác tài chính NT, bán trú - Đ/c Thiệp  
30 - Các tổ nộp đánh giá tháng về nhà trường, họp thi đua tháng 10 - Đ/c Thiệp
 
 
 
                                            
Nơi nhận:
- CB, GV, NV nhà trường;
- Lưu: VP./.
 
                                                                 HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                 Phạm Thị Thiệp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Phạm thị Thiệp

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Các bài viết khác