Kế hoạch nhà trường tháng 11

Thứ năm - 03/11/2016 21:31
KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 11
PHÒNG GDĐT ĐỨC THỌ         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TR­ƯỜNG MNTRUNG LỄ                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
   Số 14/KH- TrMN                                 Trung Lễ, ngày 0  tháng 11  năm 2016
 
 
KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 11/2016
I. Đánh giá công tác Tháng 10:
1. Công tác chung
- Đón các đoàn kiểm tra Ba công khai của huyện,xã và Hội phụ huynh.
- Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày 20/10.
- Tham gia hội thi Dư địa chí Việt Nam (elearning)
- Cập nhật hồ sơ phổ cập. Kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập, hoàn thành hồ sơ phổ cập
- Hoàn thành các kế hoạch của nhà trường: Kiểm định; Ba công khai...
2. Công tác huy động:
- Hiện nay đã huy động được:   197 trẻ 
- Số trẻ ra lớp: 210trẻ 
3. Công tác chăm sóc trẻ:
-  Khám sức khỏe lần 1, phân loại trẻ khuyết tật, có kế hoạch hòa nhập trẻ khuyết tật tại các lớp.
- Đảm bảo thực đơn cho trẻ theo mùa, không trùng lặp trong tuần.
4. Công tác CM, giáo dục trẻ:
- Bổ sung đầy đủ đồ dùng, đồ chơi cho trẻ ở các lớp.
- Xây dựng môi trường trong và ngoài lớp.
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình mầm non các độ tuổi.
- Đăng ký đề tài SKKN; Modun tự chọn BDTX
- Thống nhất hồ sơ chuyên môn trong nhà trường
- Làm đồ dùng đồ chơi, trang trí lớp học mang tính mở, đẹp mắt và sáng tạo.
*Tồn tại:
- Vệ sinh cá nhân trẻ chưa được chú trọng: Rửa tay, đánh răng, lau mặt.
- Nề nếp trẻ trong các hoạt động chưa được tốt, một số lớp bao quát trẻ chưa tốt.
- Đăng ký đề tài SKKN và Modun BDTX còn chậm.
* Xếp loại tháng 10:
- Tốt: C. Oanh; C.Huệ; C.Mến.
- TB: C. Hiền
- Khá: CB, GV, NV còn lại
II: Kế hoạch tháng 10/2016:
1. Công tác chung:
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11: Thao giảng, mittin...
- Chuyển bị tốt hồ sơ Kiểm tra phổ cập cấp huyện.
- Thực hiện công tác Kiểm định(Thu thập và hoàn thiện minh chứng) và các công tác khác theo lịch.
 2. Công tác huy động
- Tiếp tục huy động trẻ ra lớp nâng tỉ lệ huy động trẻ nhóm trẻ.
3. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ:
- Chú trọng công tác rèn kỹ năng sống cho trẻ: Vệ sinh cá nhân, tính tự lập.
- Chi hết tiền ăn của trẻ, đảm bảo suất ăn đủ khẩu phần, dinh dưỡng.
4. Công tác CM giáo dục:
- Kiểm tra công tác viết SKKN, học BDTX
- Bối dưỡng cô nuôi giỏi
- Xây dựng môi trường trong và ngoài lớp.
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình mầm non các độ tuổi.
- Kiểm tra hồ sơ hiệu phó, hồ sơ tổ chuyên môn; Y tế
- Kiểm tra chuyên đề: C. Tú Oanh; C.Mến; C.Nhu; C.Duyên
III. Lịch công tác:
Th. gian Nội dung công việc Người thực hiện Điều chỉnh
1 - Hoàn thành hồ sơ phổ cập Đ/c. Thiệp; Đ/c Oanh, Đ/c Hoa  
2 - Họp Hiệu trưởng taị Phòng GD    
3 - Họp hội đồng, chuyên môn nhà trường Đ/c Thiệp; C.Thành  
4 - Kiểm tra công tác tài chính bán trú
- Hội ý công tác xây dựng và thu thập minh chứng kiểm định
 Đ/c Thiệp  
5 Thứ bảy Đ/c:. Thiệp; KOanh; Hoa  
6 Kiểm tra Phổ cập tại trường MN Đức Lâm Đ/c Thiệp  
7 - Thu thập minh chứng Kiểm định Đ/c Thành  
8 - Kiểm tra công tác học BDTX Đ/c Thành  
9      
10 - Kiểm tra công tác viết SKKN Đ/c Thành Sang T11
11   Đ/c Thành  
12 Thứ bảy    
13 CN    
14 - Thao giảng CM 20/11; Kiểm tra chuyên đề GV Đ/c: Thiệp; Thành  
15 - Thao giảng CM 20/11; Kiểm tra chuyên đề GV Đ/c: Thiệp; Thành  
16    
17      
18 - Dự Mittin kỹ niệm ngày 20/11 Đ/c Thành  
19 Thứ bảy    
20 CN    
21      
22 - Kiểm tra công tác vệ sinh, tạo môi trường hoạt động ở các lớp  Đ/c Thiệp  
23 - Kiểm tra hoạt động chuyên môn tại các lớp Đ/c Thành  
24   Đ/c Thiệp  
25   Đ/c Thành  
26 Thứ 7    
27 CN    
28      
29 - Kiểm tra nề nếp trẻ ở các lớp Đ/c Thiệp  
30 - Họp thi đua cuối tháng Đ/c Thiệp  
 
                                                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                 
 
 
                                                                                                                                                                              Phạm Thị Thiệp
 

Tác giả bài viết: Phạm thị Thiệp

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Các bài viết mới hơn

Các bài viết khác