Sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017

Thứ hai - 24/04/2017 22:21
Kế hoạch sơ kết học kỳ I, năm học 2016 - 2017
    UBND HUYỆN ĐỨC THỌ                                                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN TRUNG LỄ                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   Số:        /BC- PGDĐT                                                                                               Trung Lễ, ngày 19 tháng 01 năm 2017
              
 
BÁO CÁO
SƠ KẾT HỌC KỲ I, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2016 - 2017
 

I. Tình hình triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017
Năm học 2016-2017, năm học tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;  
Căn cứ vào các văn bản h­ướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở, Phòng GD – ĐT, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, học kỳ I năm học 2016-2017, trường Mầm non Trung Lễ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của năm học.
1. Thuận lợi 
- Có sự chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Thọ; sự quan tâm của Đảng bộ, HĐND, UBND xã Trung Lễ; sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên được đào tạo cơ bản, 22/22 CB GV NV (tỉ lệ 100%), trong đó  có trình độ trên chuẩn  17/22 (tỉ lệ77%). Đa số CB, GV, NV nhiệt tình và chăm lo trong công tác.
- Đa số phụ huynh phối hợp chặt chẻ với nhà trường và tin tưởng nhà trường trong công tác CS, ND, GD trẻ.
2. Khó khăn
- Cơ sở vật chất: Việc huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan trường học, mua sắm trang thiết bị dạy học còn gặp nhiều khó khăn. Trường lớp chật hẹp, các công trình trong nhà trường đặc biệt là công trình vệ sinh xuống cấp. Trường vẫn chưa chuyển sang được địa điểm mới theo kế hoạch.
- Một số ít giáo viên, nhân viên chưa nhiệt tình trong công tác, chất lượng bài soạn, các giờ  lên lớp còn sơ sài (Chưa chuẩn bị đồ dùng đồ chơi trong hoạt động hằng ngày)
- Lương của nhân viên đặc biệt nhân viên nấu ăn tuy đã tăng từ 1.550.000 lên 1.900.000đ/tháng nhưng vẫn còn thấp so với thời gian và công việc của các nhân viên bỏ ra, điểu này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của toàn thể nhân viên trong nhà trường.
 
II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ học kỳ I năm học 2016-2017
 
1. Kết quả thực hiện công tác tham mưu, chỉ đạo
Tham mưu với UBND xã trong công tác xây dựng trường mới, kết quả ốp gạch men được tất cả các phòng với chiều cao 1,2m; rào thép B40 hiên sau, nâng cao hiên trước...; tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác quản lý trong nhà trường; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra chuyên môn các bộ phận và giáo viên; đồng thời phát hiện những sai sót, kịp thời uốn nắn những hạn chế từng bộ phận, giáo viên, nhân viên.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin:  nhà trường có 11 máy vi tính phục vụ công tác quản lý, chuyên môn và dạy học, tất cả các máy đều được kết nối internet. Giáo viên đã biết ứng dụng CNTT trong soạn bài và giảng dạy. Tham gia thiết kế bài giảng elearning với kết quả: Đạt yêu cầu cấp tỉnh.
Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn CNTT do phòng tổ chức và ứng dụng trong nhà trường.
Các trường đẩy mạnh công tác xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn thông qua kế hoạch xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực. Không có hiện tượng tiêu cực, mất an ninh trật tự, bạo lực, tệ nạn xã hội xẩy ra trong trường học.
Đón các đoàn kiểm tra tài chính, y tế học đường, thi đua.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm; đây là nhiệm vụ hàng đầu, nhằm khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, giáo viên, nhân viên. Các đơn vị tổ chức tốt các phong trào thi đua sâu rộng gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”.
Thực hiện nghiêm túc “Ba công khai” trong các nhà trường, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động giáo dục.
Đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện kỷ cương hành chính trong toàn ngành; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất.
2. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào đầu năm học. Qua quá trình triển khai đã thu hút sự tham gia của toàn thể CB,GV. Xây dựng phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ CB, GV; Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên mẫu  mực có tác dụng giáo dục đối với trẻ, trang phục gọn gàng phù hợp với hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu. Có ý thức tiết kiệm, bảo vệ tài sản của nhà trường. Những tấm gương tiêu biểu như; …
Thực hiện tốt các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;  đã huy động sự tham gia tích cực của toàn thể CB, GV, NV trong nhà trường trong công tác xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp bằng cách trồng nhiều cây xanh, hoa, thường xuyên vệ sinh trường lớp sạch sẽ, gọn gàng. Cô giáo đã có hành vi ứng xử phù hợp với phụ huynh, đồng nghiệp và trẻ, tạo mối quan hệ trong nhà trường thân thiện, ấm cúng. Giáo viên đã xây dựng và thực hiện tốt công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Tiêu biểu có các cô giáo ....
Nhà trường đón đoàn Thi đua của Cụm và Phòng GD – ĐT, kết quả được xếp loại: Tốt (những năm trước đều đạt loại Khá)          
          3. Thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp GDMN và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.
          a. Quy mô, mạng lưới trường, lớp:
          - Một điểm trường với 8 nhóm lớp.
          - Số liệu huy động ( theo phổ cập):
          + Cháu NT: 45/120 tỷ lệ 37,5%
          + Cháu MG: 156/156 tỷ lệ 100% (Bằng năm trước)
           c. Công tác phổ cập GDMNTENT:
        - Thực hiện tốt công tác PCGDMNNT:
        - Tổ chức điều tra và nhập dữ liệu phần mềm đầy đủ thông tin và chính xác. Kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập. Rà soát CSVC, bổ sung trang thiết bị đồ chơi cho các nhóm lớp.
         Tập trung sữa chữa cơ sở vật chất trường, lớp củ. Xây dựng trường ở địa điểm mới tiến độ chậm.
       4. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
      4.1. Công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe
- Tăng cường các biện pháp phòng tránh một số tai nạn thương gặp cho trẻ, đảm bảo 100% nhóm lớp an toàn tuyệt đối về tâm lý và thể chất.  Rà soát các loại đồ chơi trong và ngoài lớp,  thanh lý những đồ chơi, đồ dùng hỏng và có nguy cơ gây thương tích. 
 - Chủ động phòng chống dịch bệnh trong trường MN, đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. Giữ sạch nguồn nước và xử lí rác, nước thải.
- Tổ chức cân đo, lập biểu đồ tăng trưởng, khám sức khỏe định kỳ. Thực hiện các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng.  Tìm hiểu nguyên nhân và đề ra các giải pháp để phục hồi suy dinh dưỡng cho trẻ trong nhà trường, kết quả:  Tỷ lệ trẻ SDD đầu năm 12% (25/211 trẻ), TC 6% (13/211 trẻ),  tháng 12/2016 SDD còn 6,2%(13/210 trẻ), TC 6,6%(14/210)
 - Thường xuyên quan tâm đến trẻ suy dinh dưỡng, trẻ thấp còi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ khuyết tật, phối hợp tốt với phụ huynh để thống nhất các biện pháp giáo dục can thiệp, tạo điều kiện để trẻ hoà nhập tốt nhất.
  - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông tư số 22/2013/TTLT- BGDĐT- BYT ngày 18/6/2013 quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở GDMN. Nhà trường đón đoàn kiểm tra y tế của huyện, đoàn kiểm tra xếp loại tốt với 96,5 điểm.
 -  100%  trẻ ăn bán trú 14.000đ/ngày(1 bữa chính, 1 bữa phụ) , đảm bảo VSATTP, đầu tư mua sắm thiết bị, đồ dùng nhà bếp đảm bảo đúng quy định. Xây dựng chế độ ăn, khẩu phần ăn  phù hợp với độ tuổi. Xây dựng thực đơn hàng ngày, theo tuần, theo mùa. Quản lý chặt chẽ chất lượng, định lượng, khẩu phần ăn của trẻ. Hợp đồng thực phẩm chặt chẽ với các nhà cung cấp, lưu mẫu thức ăn và công khai tài chính về chế độ ăn của trẻ đầy đủ kịp thời đúng quy định. Thực hiện tốt việc ký hợp đồng cung cấp thực phẩm. Nhà trường được đoàn kiểm tra bán trú kiểm tra và công nhận “Bếp ăn an toàn” trong năm học.
4.2. Công tác giáo dục:
- Nhà trường tiếp tục triển khai chương trình GDMN đạt kết quả tốt, 8/8 lớp thực hiện chương trình, xây dựng cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp đẩy mạnh chất lượng thực hiện chương trình; Triển khai bộ chuẩn PTTENT.
Nhà trường đã tạo điều kiện để tất cả CB, GV tham gia các buổi chuyên đề do Phòng GD – ĐT tổ chức với các chuyên đề: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng cho trẻ bán trú và phòng chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì cho trẻ MN; Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục nhận thức cho trẻ từ 12-36 tháng tuổi ở trường MN; Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển thẩm mỹ và phát triển ngôn ngữ cho trẻ MN; Giáo dục kỹ năng xã hội cần thiết để cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi vào lớp một;  Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
- Thự hiện công văn của Phòng GD – ĐT và nhiệm vụ năm học của nhà trường, ngay từ khi tiếp thu chuyên đề, nhà trường đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn, giáo viên lồng ghép chuyên đề vào việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Triển khai kế hoạch và kiểm tra, giám sát việc giáo viên thực hiện chủ đề.
- Tổ chức cho trẻ MG tuổi đi tham quan, giã ngoại.
- Tổ chức tốt các ngày hội ngày lế trong năm như: Khai giảng năm học mới; Tết trung thu; 20/11; 22/12; Tết và mùa xuân.
4.3. Ứng dụng công nghệ thông tin:
- Thực hiện tốt các loại phần mềm như: Smas, Pmis, Kidmart, phổ cập...
- Đăng tải các thông tin của nhà trường lên Wedsite riêng của nhà trường.
- 14/15 giáo viên (94 %)  đã ứng dụng được công nghệ thông tin vào công tác soạn bài và giáo dục trẻ.
+ Trẻ 4 tuổi và  5 tuổi được học chương trình Kidmart,
5.  Thực hiện công bằng trong giáo dục mầm non.
 - Đầu năm học CB, GV được tham gia tập huấn giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. Nhà trường bố trí giáo viên hợp lý ở lớp có trẻ khuyết tật;  Giáo viên đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.
- Rà soát lập danh sách  trẻ trong tiêu chuẩn hưởng chế độ  hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật. Miễn, giảm các nguồn thu đối với trẻ em khuyết tật nặng, trẻ em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo chỉ đạo của cấp trên. Có 2 trẻ khuyết tật , 1 trẻ hộ ngèo và.....trẻ thuộc đối tượng hộ cận nghèo được nhận các chế độ chính sách do nhà nước quy định. Trong dịp tết Nguyên đán, nhà trường và công đoàn đã trao 3 suốt quà trị giá 500.000đ cho 2 trẻ khuyết tật và 1 trẻ hộ nghèo.
6. Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia:
-  Nhà trường đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác  tự đánh giá chất lượng trường MN, bổ sung CSVC, trang thiết bị đồ chơi, nâng cao các hoạt động trong nhà trường; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên trong công tác tự đánh giá: Xây dựng kế hoạch, thu thập minh chứng, vào phần mềm...
- Công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia:
+ Nhà trường tích cực tham mưu với địa phương trong công tác xây dựng trường mới.
+ Vận động phụ huynh hỗ trợ mua sắm đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị theo TT02 và TT34/BGDĐT, 2 ti vi, 2 máy vi tính, nồi cơm ga với số tiền khoảng 93.000.000đ
 + Nâng cao chất lượng CS – GD trẻ, động viên chị học tập để nâng cao trình độ và luôn bám theo 5 tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia để bổ sung, phát triển nhằm mục đích giữ vững trường MN đạt chuẩn quốc gia.
7.  Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên.
- Tổng số CBQL và giáo viên, nhân viên: 22; Trong đó: QL2, GV15, NV5
- Biên chế: 13, hợp đồng hài hạn 6, thời vụ 3
- Tỷ lệ GV đạt chuẩn đào tạo 15/15, đạt 100%; trên chuẩn 14/15, đạt 93%
Giáo viên dạy lớp 5 tuổi 4, trên chuẩn 4, tỉ lệ 100%
15/21 CBGVNV có khả năng ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn của mình.
- Kỳ I tham gia Hội thi GVG huyện: 4 GV, đạt GV giỏi huyện: 3
- Tham gia Hội thi “cô nuôi giỏi”: 2,  cả 2 cô đạt danh hiệu “cô nuôi giỏi”, trong đó có một cô đạt giải khuyến khích.
 Trong học kỳ I đã kiểm tra:
+ Kiểm tra toàn diện 3GV, kết quả: Tốt(C.Hoa); Khá (C.Hạnh, C.Liê)
+ Kiểm tra chuyên đề: 7 giáo viên, kết quả: Tốt  4(C.Hoa, C.Tú Oanh, C.Huệ, C.Hạnh) ; khá  3 (C.Lâm, C.Long, CNghiax)
+ Kiểm tra các bộ phận:
Loại tốt: Nhà bếp, Tổ Bẽ, NT. Phổ cập
Loại khá: Y tế, tổ Lớn, Nhỡ, kế toán.
+ Học BDTX: toàn thể giáo viên học BDTX có kế hoạch cụ thể, rõ ràng, đúng tiến độ.
 Công tác kiểm tra nội bộ trường học: Ban giám hiệu nhà trường, Ban thanh tra nhân dân, hàng tháng, hàng kỳ có kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học thực hiện nền nếp kỷ cương, phát huy quyền dân chủ trong cán bộ, giáo viên, nhân viên. Công tác kiểm tra nội bộ được thực hiện khá nghiêm túc.
* Công tác  xây dựng và bồi dưỡng CBQL và giáo viên
 + CB, GV, NV được tham gia các lớp tập huấn: Chuyên đề " "Chuẩn bị cho trẻ vào lớ 1"  Chuyên đề “Phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non’’;  Bồi dưỡng Chính trị hè.
-  Có 3 giáo viên tốt nghiệp đại học.
6. Công tác quản lý
- Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các nghị quyết của Đảng Bộ tỉnh, Hội đồng Nhân dân, các quyết định của UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Sở, Phòng, địa phương có liên quan đến giáo dục MN. Các chủ trương về đổi mới căn bản toàn diện GDMN của Bô GDĐT.
- Tăng cường công tác kiểm tra quản lý giáo dục các cấp, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hiện tượng vi phạm quy chế.
- Nhà trường thực hiện tốt dân chủ, công khai, minh bạch. Thực hiện tốt 3 công khai.
7. Công tác tuyên truyền, xã hội hóa giáo dục, phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non
- Thông qua các cuộc họp phụ huynh, các giờ đón trả trẻ, các buổi họp ở địa phương, các hội thi. Các nội dung tuyên truyền được nhà trường bám sát vào nội dung chăm sóc giáo dục trẻ và lựa chọn phù hợp với đối tượng phụ huynh để tuyên truyền.
- Tổ chức tốt ngày tựu trường; khai giảng năm học mới; tết trung thu; hội xuân; lễ ra trường và kết thúc năm học…
8. Xếp loại học kỳ I:
+ Xếp loại CB, GV, NV:
Tốt: C .Thiệp; C. Thành; C. Liên; C. Mến; C. Hưởng; C. Duyên; C. Tú Oanh; C. Hoa; C. Nhu.
Khá: C.Huệ; C.Long; C. Oanh(Y tế); C.Bình; C.Hiền; C.Lành; C.Lâm; C.Nghĩa; C.Hằng; C.Hải; C.Hạnh; C.Thành(CD)
+ Xếp loại lớp:
Tốt: Lớp NA;  BA; BB.
Khá: Các nhóm lớ còn lại
*. Hạn chế tồn tại:
- Huy động trẻ nhà trẻ ra lớp: 45/120, tỉ lệ 37,5 %
- Đưa các thông tin nhà trường lên website chưa kịp thời, thiếu đa dạng nội dung, tỉ lệ truy cập thấp.
- Chất lượng  giáo dục trẻ trong các hoạt động hằng ngày còn thấp.
- Chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn còn hạn chế
- Tinh thần trách nhiệm của một số giáo viên, nhân viên trong nhà trường  chưa cao, có tính ỷ lại, không chịu học hỏi vì nghỉ rằng đã được được biên chế, đã được hợp đồng dài hạn.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG HỌC KỲ II:
Phát huy những kết quả đã đạt được ở học kỳ I, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tập trung vào các nội dung sau:
1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác quản lý trong các nhà trường, Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra trường học; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá; thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và phong trào thi đua trong trường học. 
Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công tác thông tin tuyên truyền, tiếp tục thực hiện Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá.
Tăng cường công tác quản lý và sử dụng viên chức đúng quy định, thực hiện nghiêm túc đánh giá, phân loại công chức, viên chức.
2. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo
Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.     
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, nâng cao chất l­ượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tăng c­ường công tác quản lý trong nhà trường; Thực hiện việc  bồi dưỡng, đánh giá phân loại cán bộ, giáo viên để có phương án sắp xếp, bố trí, sử dụng trong các năm học tới.
Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng sống, kĩ năng ứng xử cho học sinh.
Đẩy mạnh công tác Xã hội hoá giáo dục nhằm thu hút mọi nguồn lực cho giáo dục; Tăng cường cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ dạy học, chú trọng công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào trường học: xanh, sạch, đẹp, an toàn.
3. Phát triển quy mô nhóm lớp và phát triển số lượng:
Phấn đấu huy động trẻ NT: 48/120 trẻ, tỉ lệ 40 %
4. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên đề cho CB, GD, NV. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong các nhà trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành quản lý và dạy học, khắc phục việc đưa thông tin lên website chưa kịp thời, thiếu đa dạng nội dung, tỉ lệ truy cập thấp; tăng cường bồi dưỡng tư tưởng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ và giáo viên.
Chú trọng và làm tốt công tác đánh giá, phân loại cán bộ, giáo viên theo các chuẩn của Bộ đã ban hành, thực hiện đánh giá CB, GV theo luật viên chức.
 
5. Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị:
Thực hiện nghiêm túc công tác tài chính, chú trọng đổi mới chính sách, cơ chế về tài chính.
Tiếp tục tham mưu  huy động nguồn lực, tập trung cho việc xây dựng CSVC. Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy học và xây dựng trường mới..
 
 
Nơi nhận:
- Phòng GD - ĐT  
- CB, GV, NV nhà trường;
- Lưu: VP.
 
                                                           HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                          Phạm Thị Thiệp
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Phạm thị Thiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Các bài viết mới hơn

Các bài viết khác