kẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 4

Thứ hai - 24/04/2017 22:26
UBND HUYỆN ĐỨC THỌ                                                                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TR­ƯỜNG MN TRUNG LỄ                                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
   Số:  12  /KH- TrMN                                                                                                       Trung Lễ, ngày 07  tháng 04  năm 2017
 
                                                 
KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG THÁNG 4/2017
I. Đánh giá công tác Tháng 3:
1. Công tác chung
- Tổ chức tốt các hoạt động kỹ niệm ngày 8/3: Mit tin, thể thao trong nhà trường.
- Tiếp tục hoàn thiện các loại hồ sơ nhà trường, các bộ phận.
- Lao động ở trường mầm non mới: trồng  rau, vườn cây ăn quả, cây bóng mát...bước dầu đã có rau xanh phục vụ trẻ ăn bán trú.
- Phổ biến các văn bản kịp thời của cấp trên đến toàn thể CB, GV, NV.
- Tham gia hiến máu nhân đạo do Công đoàn ngành phối hợp với Y tế Hà Tĩnh tổ chức.
- Đón đoàn giám sát HĐND huyện và HĐND xã, được đoàn đánh giá nhiều mặt tích cực: Thực hiện đúng các văn bản cấp trên, thu chi công khai, rõ ràng, minh bạch, không lạm dụng thu chi...
2. Công tác huy động:
- Giữ nguyên tỉ lệ huy động tháng 3:   197 trẻ (NT: 47cháu, tỉ lệ 38%)
- Số trẻ ra lớp: 210 trẻ
3. Công tác chăm sóc trẻ:
- Đảm bảo VSATTP.
- Cân đo trẻ tháng 3 với kết quả:
+ Số trẻ dược cân 210 (MG 163, NT47), trong đó:
SDD vừa: MG: 9 trẻ, tỉ lệ 5,4%; NT: 1, tỉ lệ 2,3%
TC: MG: 8 trẻ, tỉ lệ 4,8%; NT: 2 trẻ, tỉ lệ 4,5%
4. Công tác CM, giáo dục trẻ:
- Tiếp tục thực hiện các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch.
- Kết quả kiểm tra toàn diện: C. Tú Oanh, C.Mến (2/2 tốt)
*Tồn tại:
- Trang trí lớp chưa nổi bật chủ đề, có dấu hiệu xuống cấp, thiếu chăm lo.
- Còn có tình trạng lơ là trong đón trẻ, không khóa cổng khi ra vào, trẻ bị ngã, chơi bật lữa (Lớp lớn A)
- Kỹ năng giao tiếp giữa một số cô giáo trong trường cần chú ý để đảm bảo văn hóa trường học, mẫu mực cho trẻ noi theo.
- Một số công việc giao cho các bộ phận, cán bộ nguồn trong trường giải quyết còn cẩu thả, chưa có sự đầu tư.
* Xếp loại tháng 3:
- Cá nhân:
+ Loại tốt: C.Thiệp, C.Hải, C.Lâm, C.Nhu, C.Duyên, C.Hằng, C.Long
+ Loại TB: C.Hưởng, C.Mến.
+ Loại khá: Các CB, giáo viên, nhân viên còn lại
- Lớp:
+ Tốt: NA, NB, BB
+TB: LA
+ Khá: Các lớp còn lại
II: Kế hoạch tháng 4/2017:
1. Công tác chung:
- Tự kiểm tra trường chuẩn quốc gia theo TT02/2014/TT-BGDĐT ngày 8/2/2014 của Bộ GD – ĐT. Đón đoàn kiểm tra trường chuẩn quốc gia, kiểm tra chuyên môn của phòng, sở GD – ĐT.
- Tuyệt đối tránh bạo lực trong học đường: Cô giáo phải có thái độ ân cần, thương yêu cháu thật lòng.
- Thực hiện công tác kiểm định theo lịch: Viết báo cáo và nhập phần mềm số liệu.
- Kiểm tra chuyên đề và kiểm tra toàn diện theo lịch.
- Tiếp tục lao động, xây dựng cảnh quan môi trường ở địa điểm mới, phấn đấu cuối tháng 4 trường chuyển về địa điểm mới.
 2. Công tác huy động
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với hội phụ nữ, các đoàn thể để huy động trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu cuối năm học: MG 100%; NT: 40 %
3. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ:
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi trẻ ở trường
- Chú trọng công tác rèn kỹ năng sống cho trẻ: Vệ sinh cá nhân; tính tự lập; tự bảo vệ bản thân.
4. Công tác CM giáo dục:
 - Duy trì chế độ sinh hoạt, rà soát chương trình để có kế hoạch phù hợp, không bỏ sót chương trình.
- Dự giờ báo trước và dự giờ đột xuất.
- Trang trí lớp nổi bật chủ đề, chăm sóc góc thiên nhiên, tạo môi trường hoạt động cho trẻ, phong phú, hấp dẫn.
- Đánh giá trẻ cuối năm, rèn trẻ yếu.
- Kiểm tra hồ sơ Phó hiệu trưởng tại Phòng GD - ĐT
 
 III. Lịch công tác:
Th. gian Nội dung công việc Người thực hiện Điều chỉnh
1 Thứ bảy    
2 CN    
3 Lao động Toàn trường  
4 Họp hiệu trưởng C. Thiệp  
5 Họp thi đua    
6 Nghĩ giỗ tổ hùng vương    
7 Họp chi bộ,  hội đồng, CM BT, BGH  
8 Thứ bảy    
9 CN    
10 Trang trí ,tạo cảnh quan môi trường C.Thành  
11 Đón đoàn kiểm tra trường chuẩn QG BGH  
12 Đón đoàn kiểm tra CM của Sở, Phòng BGH  
13 Đón đoàn kiểm tra chuyên môn của Sở,  phòng BGH  
14 Kiểm tra toàn diện C. Long, C.Duyên    
15 Thứ bảy    
16 CN    
17   BGH, BPCM  
18      
19 Kiểm tra chuyên đề: C.Hải, C. Hạnh C.Thiệp, BPCM  
20      
21      
22 Thứ bảy    
23 CN    
24 Kiểm tra chuyên đề C.Hưởng BGH, BPCM  
25      
26 Khảo sát trẻ BGH, BPCM  
27 Khảo sát trẻ BGH, BPCM  
28 KT,đánh giá trường học theo TC thi đua    
29 Thứ bảy    
30 CN    
                                                                                                         
Nơi nhận:
- CB, GV, NV nhà trường;
- Lưu: VP./.
 
                                                                      HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                       Phạm Thị Thiệp
                                                                                                            
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Phạm thị Thiệp

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Các bài viết mới hơn

Các bài viết khác