kẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Thứ hai - 24/04/2017 22:33
 
UBND HUYỆN ĐỨC THỌ
TRƯỜNG MN TRUNG LỄ
 
     Số:   42  /KH - TMN
 
                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
 
                                                 Trung Lễ, ngày 24  tháng  11 năm 2016
 
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA
NĂM HỌC 2016 - 2017
 
 
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Căn cứ Thông tư 02/2014/TT-BGD-ĐT ban hành ngày 08/02/2014 Ban hành quy chế công  nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;
Căn cứ công văn số  405 /SGSĐT – GDMN ngày 07/4/2014  “Về việc quy hoạch và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia”;
 Căn cứ vào Kế hoạch số 251/KH - PGD- MN  “V/v  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -2017” ngày 16/9/2016  của Phòng GD&ĐT Đức Thọ;
Tr­ường mầm non Trung Lễ xây dựng kế hoạch xây dựng kế hoạch trường chuẩn quốc gia năm học 2016 – 2017 như sau:
I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG:
1. Đặc điểm tình hình
a. Thuận lợi:
-  Đảng ủy chính quyền địa phương, nhân dân và các đoàn thể thường xuyên quan tâm vào sự nghiệp giáo dục, nên trường Mầm non của xã nhà đang ngày càng phát triển tốt.
-  Được sự quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí từ các bậc phụ huynh đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác chăm sóc giáo dục Mầm non.
-  Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên 100%(22/22) đạt trình độ chuẩn, trong đó 77 %(17/22) đạt trình độ trên chuẩn.  Nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ.
 
b. Khó khăn:
-  Đời sống của phụ huynh các cháu chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên việc đóng góp của các bậc phụ huynh cho các cháu có nhiều hạn chế.
-   Chế độ của giáo viên, nhân viên ngoài biên chế và đối  tượng hợp đồng thời vụ còn thấp, có sự chênh lệch giữa trong và ngoài biên chế ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý làm việc.
-  Cơ sở vật chất của nhà trường hiện nay có nhiều hạng mục xuống cấp, thiếu 3 phòng học phải học nhờ và chiếu theo yêu câu của Thông tư 02/2014 thì còn thiếu sót nhiều hạng mục tiêu chuẩn. Trường mầm non được xây dựng ở địa điểm mới tiến độ còn chậm, chưa thể vào học được trong học kỳ I.
2. Những kết quả đã đạt được:
2.1. Về quy mô trường lớp:
- Số nhóm, lớp: 8
- Số trẻ huy động năm học: 201/276
Trong đó: Cháu mẫu giáo: 156/156 ;     Tỷ lệ:  100%
                 Cháu nhà trẻ:  45 /120 ;        Tỷ lệ: 37,5 %
                 Cháu 5 tuổi:    59 /59;           Tỷ lệ: 100 %.
2.2. Về chất lượng chăm sóc giáo duc trẻ:
a. Về chất lượng chăm sóc:
- Cháu ăn bán trú tại trường là: 210/210 ;          Tỷ lệ: ; 100 %;
- 100% trẻ được rửa tay dưới vòi nước chảy;
- 100% trẻ được khám sức khoẻ định kỳ và cân đo theo dõi sức khoẻ bằng biểu đồ tăng trưởng;
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối;
- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng còn: 13/210 trẻ  (6,2%)
b. Về chất lượng giáo dục:
- 100% nhóm, lớp dạy chương trình mầm non mới, thực hiện đúng chương trình có chất lượng;
- Chất lượng cháu:
  + Tỷ lệ trẻ chuyên cần:  94 %;
  + Tỷ lệ bé khoẻ bé ngoan:  95 %;
2.3. Về đội ngũ:
- Tổng số cán bộ, giáo viên: 22 người
          + Ban giám hiệu:  2 người;
  + Giáo viên, nhân viên:   20 người.
- Trình độ đào tạo đạt chuẩn: 100%; Trên chuẩn: 77 %; Trong đó:
- Chế độ giáo viên ngoài biên chế: đối tượng 2059 hưởng theo thang bảng lương quy định, đối tượng y tế kế toán: 2 530.000đ/tháng, hợp đồng thời vụ: 1.900.000đ/tháng
- 100% CB, giáo viên đều được đóng BHXH và BHYT theo quy định.
2.4. Về cơ sở vật chất:
-  Có 5 phòng học cấp 4; 3 phòng học nhờ
-  Có khuôn viên hàng rào bao quanh, có nhiều cây xanh bóng mát trong sân trường;
- Đã có  phòng hoạt động âm nhạc; 2 công trình vệ sinh đảm bảo cho cô và trẻ sử dụng;
- Có 1 bếp ăn bán trú đảm bảo yêu cầu;
- Đồ dùng đồ chơi trong các lớp tương đối đầy đủ đặc biệt là 2 lớp 5 tuổi đạt 124/ 124 danh mục theo thông tư 02.
*Nhà trường đang được xây dựng ở địa điểm mới với quy mô hướng tới đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
2.5. Về công tác xã hội hoá giáo dục:
- Ban giám hiệu đã tích cực tham mưu với các cấp uỷ đảng chính quyền địa phương đầu tư kinh phí cho việc xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ chế độ cho giáo viên, nhân viên ngoài biên chế đảm bảo mức tối thiểu theo hệ số quy định.
- Được sự quan tâm ủng hộ của các bậc phụ huynh đưa con đến trường đạt tỷ lệ ngày càng cao, đồng tình trong việc đóng góp kinh phí cho nhà trường hoạt động.
3. Những mặt còn tồn tại:
-  Về quy mô:
+ Tỷ lệ huy động cháu nhà trẻ ra lớp còn thấp.
- Về cơ sở vật chất:
+ Các phòng học chật chội, xuống cấp, thiếu công trình vệ sinh khép kín,…;
+  Còn thiếu hệ thống một số phòng chức năng, phòng học;
+ Trường mới xây tiến độ chậm.
III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
1.  Về tổ chức quản lý:
a. Công tác tổ chức và quản lý
- Xây dựng  kế hoạch hoạt động năm học, học kỳ, tháng và tuần; có biện pháp và tổ chức thực hiện kế hoạch đúng tiến độ;
- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện quản lý, phân công hợp lý cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức;
- Tổ chức và quản lý tốt các hoạt động hành chính, tài chính, quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ, kiểm tra nội bộ, đổi mới công tác quản lý, quan hệ công tác và lề lối làm việc trong trường mầm non;
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn;
- Lưu trữ đầy đủ và khoa học các hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản lý của trường mầm non;
- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định hiện hành;
- Thường xuyên tổ chức và duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước;
- Nâng cao đời sống cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường mầm non: Tham mưu với Chính quyền địa phương hổ tợ một phần kinh phí; huy động nguồn đóng góp của phụ huynh để trả lương hàng tháng cho nhân viên;
b. Công tác tổ chức
- Hiệu trưởng hoàn thành lớp Trung cấp chính trị, được cấp quản lý giáo dục trực tiếp đánh giá xếp loại từ khá trở lên theo quy định của chuẩn hiệu trưởng trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
b) Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng có năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động của trường mầm non, nắm vững Chương trình giáo dục mầm non; có phẩm chất đạo đức tốt, được giáo viên, cán bộ, nhân viên trong trường và nhân dân địa phương tín nhiệm; hằng năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.
c. Các tổ chức, đoàn thể và Hội đồng trong trường mầm non
- Thành lập hội đồng nhà trường và các Hội  đồng khác theo quy định của Điều lệ trường Mầm; giám sát việc thực hiện các nghị quyết và quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường;
- Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên của trường mầm non hoạt động hiệu quả có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ;
- Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp chặt chẽ với trường mầm non trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, huy động được sự đóng góp của cộng đồng cho phong trào giáo dục mầm non của địa phương.
- Chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục các cấp
- thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến giáo dục mầm non; chấp hành nghiêm chỉnh sự quản lý của chính quyền địa phương; chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch phát triển và các biện pháp cụ thể để trường mầm non thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non;
- Chấp hành sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của phòng giáo dục và đào tạo, thực hiện đầy đủ các quy định về báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên.
2. Về đội ngũ giáo viên, nhân viên:
- Bố trí cán bộ, giáo viên theo đúng năng lực công tác để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực quản lý;
- Thực hiện đúng Điều lệ trường mầm non quy định về các hoạt động chuyên môn;
- Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng hè, bồi dưỡng chuyên đề theo sự chỉ đạo của Phòng và Sở;
- Luôn luôn trau dồi phẩm chất đạo đức nhà giáo, thực hiện theo đúng quy định các chuẩn đã đề ra.
- 11/15 giáo viên ( tỉ lệ 73%) đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, trong đó 3/15 giáo viên (20%) đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên;
- 21/21 giáo viên, nhân viên ( 70%) đạt danh hiệu lao động tiên tiến và có 3 chiến sĩ thi đua từ cấp cơ sở trở lên. Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên nào bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, không có giáo viên yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ;
c) 14/15 giáo viên(93%) đạt loại khá trở lên theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trong đó có ít nhất 8/15 giáo viên( 53%) đạt loại xuất sắc; không có giáo viên bị xếp loại kém.
- Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng hè, bồi dưỡng chuyên đề theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- 100% giáo viên có kế hoạch và thực hiện tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
3. Về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ:
- Đảm bảo cho 100% số trẻ được an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, không để xẩy ra ngộ độc thực phẩm tại trường;
- 100% trẻ được khám sức khoả định kỳ 2 lần/năm;
- Tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt từ : 90- 98 %;
- Tỷ lệ trẻ ăn bán trú đạt 100%.
- Phấn đấu có trên 95% số trẻ đạt chỉ số cân nặng và chiều cao;
- Trên  93 % trẻ đạt yêu cầu theo hướng dẫn đánh giá của Bộ GD&ĐT.
- Hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống dưới 6 %.
4. Về quy mô trường lớp, cơ sở vật chất và thiết bị:
4.1. Về quy mô trường lớp:
- Số nhóm, lớp: 8
- Số trẻ huy động : 205/276
Trong đó: Cháu mẫu giáo: 156/156 ;     Tỷ lệ:  100%
                 Cháu nhà trẻ:  49 /120 ;        Tỷ lệ: 41 %
                 Cháu 5 tuổi:    59 /59;           Tỷ lệ: 100 %.
-Tiếp tục chăm sóc tạo khuôn viên sân vườn,bồn hoa,cây cảnh xanh sạch đẹp;
- Mua sắm đầy đủ các danh mục đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị trong các phòng theo TT02/2010/TT - BGDĐT
       - Tham mưu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở địa điểm mới: Hoàn thành 8 phònghọc, khởi công xây dựng nhà hiệu bộ vào giữa tháng 3. Tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. phấn đấu cuối tháng 3 trường về địa điểm mới
5.  Về công tác xã hội hoá giáo dục:
- Tăng cường công tác tham mưu với các cấp uỷ đảng chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể tìm các giải pháp huy động nguồn lực để xây dựng trường;
- Huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân…nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường;
- Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phối hợp giữa gia đình và cộng đồng tạo điều kiện tốt cho việc chăm sóc giáo dục trẻ.
- vận động phụ huynh, các tổ chức đoàn thể trong địa phương tặng ngày công để lao động xây dựng cảnh quan vườn trường.
IV. KẾT LUẬN
Sau khi nghiên cứu các văn bản: Thông tư 02/2014/TT-BGD-ĐT; công văn số  405 /SGSĐT – GDMN; Kế hoạch năm học của Phòng GD - ĐT, địa ph­ương xã Trung Lễ và nhà trường đã xác định đ­ược việc xây dựng tr­ường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới là một việc làm rất cần thiết trong việc chăm sóc giáo dục trẻ. Đảng uỷ, hội đồng nhân dân đã có Nghị quyết, UBND xã đã vạch kế hoạch cụ thể nhằm huy động mọi nguồn lực để xây dựng. Đối chiếu với 5 tiêu chuẩn của Bộ quy định, tr­ường mầm non Trung Lễ cơ bản đã đạt các tiêu chí về chuyên môn; Về cơ sở vật chất nhà trường tham mưu với Đảng ủy,UBND xã phấn đầu tháng 3/2017 trường chuyển sang địa điểm mới./.                                                                                  
                                                                                        
       Nơi nhận:                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG
 - Phòng GD - ĐT;
- UBND xã Trung Lễ;
- Lưu VP./.
                                                                                             
                                                                                                                                                                        Phạm Thị Thiệp
 
                                                                                      
 

Tác giả bài viết: Phạm thị Thiệp

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Các bài viết mới hơn

Các bài viết khác