Báo cáo chỉ thị 505/BGDĐT

Thứ hai - 24/04/2017 22:45
UBND HUYỆN ĐỨC THỌ 
TRƯỜNG MN TRUNG LỄ 

Số:  17   /BC - TrMN
 
                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                               Trung Lễ, ngày 21 tháng 4 năm 2017
 
BÁO CÁO
Kết quả triển khai Chỉ thị số 505/BGDĐT của Bộ GD&ĐT
 
Thực hiện Chỉ thị số 505/BGDĐT ngày 20/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục;
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế nhà trường, trường mầm non Trung Lễ đã thực hiện các nội dung và kết quả như sau:
I. Những việc đã làm được:
1. Công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích:
- Xây dựng kế hoạch và các giải pháp đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học.
- Đầu tư công y tế của nhà trường: Động viên và tạo điều kiện cho nhân viên y tế học tập nâng cao trình độ; mua sắm trang thiết bị, các loại thuốc theo quy định, sẵn sàng xử trí kịp thời với những tai nạn thương tích không may xảy ra trong nhà trường.
- Có kế hoạch cụ thể kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống tai nạn thương tích, trường học an toàn trong từng nhóm lớp.
2. Công tác phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường:
- Nhà trường chú trọng nền nếp, kỷ cương. Xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học. Quan tâm giáo dục đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Tăng cường trách nhiệm của của Lãnh đạo nhà trường, đứng đầu các đoàn thể trong trường, giáo viên chủ nhiệm, Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; các quy định về quản lý và xử lý các loại hóa chất độc hại, quy trình quản lý phòng thí nghiệm, an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo môi trường trường học an toàn. Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên “nói không” với bạo lực học đường. Luôn cập nhật những vụ bạo lực học đường để chị em xem, nhận biết được mức nguy hại của những vụ bạo lực đó đối với trẻ. Luật pháp sẽ không nhẹ tay với những hành động bạo lực trẻ.
3. Công tác kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo:
- Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 8077/2007/ CT-BGDĐT ngày 21/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tập trung kiểm tra chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên khi để xảy ra các vụ việc liên quan đến vi phạm đạo đức nhà giáo hoặc các vụ việc ảnh hưởng đến an toàn của trẻ.. Xử lý kịp thời, nghiêm túc theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân vi phạm.
- Để phòng tránh những vụi việc xẩy ra đáng tiếc, nhà trường thường xuyên kiểm tra, theo giỏi các hoạt động hằng ngày ở trường, nhắc nhở và xử lý kịp thời khi có những dấu hiệu bất thường nhằm ngăn chặn những sự việc đáng tiết xẩy ra.
4. Công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể
- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với Ban Đại diện cha mẹ học sinh, cơ quan công an, Hội Phụ nữ, các cơ quan liên quan ở địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả các hành vi bạo lực, xâm hại đối với học sinh. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phòng chống, giảm thiểu nguy cơ và khắc phục hậu quả tai nạn, thương tích trong trường học. 
- Nhà trường đã được Trung tâm y tế dự phòng kiểm tra và đánh giá, xếp loại tốt. Được Chính quyền địa phương, Hội phụ huynh thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động nhà trường và được đánh giá tổ chức tốt công tác bán trú cho trẻ.
II. Khó khăn, hạn chế:
- Diện tích nhà trường chật hẹp, cơ sở vật chất nhà trường xuống cấp.
- Trẻ mầm non non nớt, hiếu động, chưa có ý thức trong việc giữ gìn và bảo vệ cơ thể, dể tổn thương.
III. Kiến nghị, đề xuất
- Để đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục mầm non, đề nghị ngành giảm bớt những hồ sơ, sổ sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên mầm non. Thực tế vấn đề hồ sơ, sổ sách đang chiếm một  lượng thời gian rất lớn của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, tạo áp lực cho họ, giảm thời gian nhà quản lý, giáo viên nhân viên gần gửi chăm sóc và giáo dục trẻ./.
- Hiện nay lương của nhân viên hợp đồng ở các trường mầm non rất thấp, không đủ trang trải cho cuộc sống của bản thân và gia đình, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần làm việc. Để tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhân viên kính đề nghị ngành có những biện pháp, giải pháp ưu việt nhằm cải thiện đời sống của họ, tạo động lực để họ hăng say công tác./.
 
Nơi nhận:
- Phòng Gd - ĐT;
- Lưu: VP./.
 
                                                                 HIỆU TRƯỞNG
  
 
 
                                                                  Phạm Thị Thiệp
 
 
 

Tác giả bài viết: Phạm thị Thiệp

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Các bài viết mới hơn

Các bài viết khác