Bảng phân công nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

Thứ hai - 22/08/2016 21:42
Phân công nhiệm vụ CB, GV, NV năm học 2016 - 2017
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆN VỤ NHÀ TRƯỜNG
N¨m häc: 2016 - 2017
 
TT Họ và tên Chức vụ Cộng việc được giao Ghi chú
1 Phạm Thị Thiệp
 
HT - Quản lý chung  
2 Nguyễn Thị Thành PHT - Quản lý chuyên môn
- Công tác bán trú
- Công tác kiểm định
 
3 Đinh Thị Kim Hưởng GV, TTCM - Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi A
- Tổ trưởng khối Lớn và Nhỡ; Thủ qủy bán trú.
 
4 Nguyễn Thị Mến GV - Giáo viên lớp 5 tuổi A
- Phụ trách Lễ, hội nhà trường
 
5 Trần Thị Hải
 
GV, TPCM - Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi B
- Tổ phó CM Lớn – Nhỡ
 
6 Trần Thị Hạnh GV - Giáo viên  lớp 5 tuổi B  
7 Lê Thị Huệ GV -Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi A
 
 
8 Lê Thị Liên GV - Giáo viên lớp 4 tuổi B  
9 Trần Thị Thanh Lâm
 
GV - Giáo viên đứng lớp A. B  
10 Võ Thị Quỳnh Hoa
 
GV - Giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tuổi A
 
 
11 Trần Thị Nghĩa GV - Giáo viên 3 tuổi A;Thũ quỷ nhà trường.
 
 
12 Trần Thị Hằng GV - Giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tuổi B
 
 
13 Nguyễn Thị Hồng Duyên
 
GV - Giáo viên 3 tuổi B
 
 
14 Nguyễn Thị Tú Oanh GV, TPCM - Giáo viên chủ nhiệm nhóm trẻ 25 – 36 tháng.
- Tổ phó CM Bé – Nhóm trẻ
 
15 Nguyễn Thị Thu Lài
 
GV - Giáo viên nhóm trẻ 25 – 36T  
16 Trần Thị Long GV - Giáo viên chủ nhiệm nhóm trẻ 18 – 24 tháng.  
17 Nguyễn Thị Bình
 
KT - Kế toán nhà trường  
18 Lê Thị Kim Oanh YT -Y tế nhà trường
- Tổ trưởng VP;  Phụ trách phổ cập, website nhà trường
 
19 Trần Xuân Lành CD Cấp dưỡng  
20 Trần Thị Huyền CD Cấp dưỡng  
21 Phạm Thị Thành CD Bếp trưởng  
 
 
                                                                                                                                             Trung Lễ, ngày 18 tháng 8 năm 2016
  CHỦ TỊCH CĐ                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
 
       (Đã ký)                                                                                                                                             ( Đã ký)
 
  Nguyễn Thị Thành                                                                                                                            Phạm Thị Thiệp
 
 

Tác giả bài viết: Phạm Thị Thiệp

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết